L
  • No products in the cart.

LAVAPJATË 1V+1 BEST ELLECI GRANIT

LAVAPJATË 1V+1 BEST ELLECI GRANIT Lavamani ka një lavaman, një tabaka pikuese, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. Kodi: KOD0000000291

28,990 L

LAVAPJATË 2V+0 APELL LINEAR

LAVAPJATË 2V+0 APELL LINEAR Lavapjata ka dy lavaman,  një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. Kodi: KOD0000000303

14,990 L

LAVAPJATË 2V+0 BEST ELLECI GRANIT (AVENA BLACK EHITE TITANIO )

LAVAPJATË 2V+0 BEST ELLECI GRANIT (AVENA BLACK EHITE TITANIO ) Lavamani ka dy lavaman,një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. Kodi: KOD0000000292

29,990 L

LAVAPJATË 2V+1 BEST ELLECI GRANIT (AVENA BLACK EHITE TITANIO )

LAVAPJATË 2V+1 BEST ELLECI GRANIT (AVENA BLACK EHITE TITANIO ) Lavapjata ka dy lavaman, një tabaka pikuese, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Kodi: KOD0000000293

30,000 L

LAVAPJATE 2V+1 ELLECI LIVIN 450

LAVAPJATE 2V+1 ELLECI LIVIN (e bardhë, e zezë, titanio) Lavamani Elleci Living 500 me Granitek® nga koleksioni Living ka dy lavaman, një tabaka pikuese, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. Kodi: KOD0000000287

24,990 L

LAVAPJATË 2V+1 ELLECI LIVIN AVENA BLACK WHITE TITANIO

LAVAPJATË 2V+1 ELLECI LIVIN AVENA BLACK WHITE TITANIO Lavamani ka dy lavaman, një tabaka pikuese, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë. KOD0000000287

24,990 L

LAVAPJATË EGO 1V+1 ELLECI GRANIT (AVENA BLACK WHITE TITANIO )

LAVAPJATË EGO 1V+1 ELLECI GRANIT (AVENA BLACK WHITE TITANIO ) Lavamani ka një lavaman, një tabaka pikuese, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. Kodi: KOD0000000288

26,990 L

Lavapjatë EGO 2+0 LGE45040

Lavapjatë EGO 2+0 LGE45040 Lavapjata ka dy lavaman, nuk ka hapësirë kulluese Kodi:KOD0000000542

25,000 L

LAVAPJATË EGO 2V+0 ELLECI GRANIT (AVENA BLACK EHITE TITANIO )

LAVAPJATË EGO 2V+0 ELLECI GRANIT (AVENA BLACK EHITE TITANIO ) Lavamani ka dy lavaman, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. Kodi: KOD0000000289

26,990 L

LAVAPJATE ELLECI i integruar Granitek LGY29051

LAVAPJATE ELLECI i integruar 1 vaskë 78x43.5 Granitek LGY29051 Elleci Sink Easy 290 nga koleksioni Easy është i pajisur me një vaskë me buzë prizmatike, kullues, sifon që kursen hapësirë, kullues dhe grepa të montuar paraprakisht. E disponueshme edhe në versionin e bardhë , zezë avena.   Kodi: KOD0000000285

22,990 L

LAVAPJATË GRANITI ELLECI livin 1v+1

LAVAPJATË GRANITI ELLECI LINJ livin  1v+1 Lavamani ka një lavaman, një tabaka pikuese, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. KOD0000000285

22,990 L

LAVAPJATË LIVIN 2V+0 ELLECI (BARDHE ZEZE TITANIUM AVENA )

LAVAPJATË LIVIN 2V+0 ELLECI (BARDHE ZEZE TITANIUM AVENA ) Lavamani ka dy lavaman, s'ka tabaka pikuese, një sifon që kursen hapësirë, mbeturina dhe grepa të montuar paraprakisht. Një koleksion lavamanësh klasikë që me thjeshtësinë dhe dimensionet e tyre të shumta e bëjnë dhomën krejtësisht funksionale. Çdo model mund të kombinohet me aksesorë të shumtë dhe ngjyra të shumta. Kodi: KOD0000000286

22,990 L

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.