L
  • No products in the cart.

360 Litra

FRIGORIFER AEG KOMBINAT INOX RCB73831TX

Frigorifer AEG Kombinat Inox RCB73831TX A+++ Frigoriferi Aeg RCB73831TX është i pajisur me teknologjinë TwinTech, prandaj ndarjet e frigoriferit dhe ngrirësit janë të pajisura me dy avullues dhe dy sisteme të veçanta të qarkullimit të ajrit. Në këtë mënyrë krijohen kushte optimale në çdo ndarje. Kodi: 92100035

119,990 L

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.